Naar inhoud

Projecten

Voorstellen voor openbare ruimte langsheen drie assen: verplaatsingen, vermaak en onderhoud

1. Verplaatsingen : in het algemeen, aanmoedigen en vergemakkelijken van het voetgangersverkeer.

Stimuleren van grote oversteekplaatsen in de wijk

 • As Centraal station – Ravenstein galerij – Baron Horta straat – park van Brussel 

Het opzet is om de as tussen het centraal station en het park voor voetgangers te vergemakkelijken: daartoe is de bouw van twee plateaus aan elk uiteinde van de Ravensteingalerij wenselijk waaronder de Baron Horta straat.  Bas Smets, landschapsarchitect, transformeerde de Baron Horta straat langs de gevel van Bozar tot een artistieke installatie en creëerde zo een plein voor Bozar. Deze tijdelijke installatie dient als een creatieve plek of oase van rust en maakt de straat aantrekkelijker.

De monumentale trap van de Baron Hortastraat is zeer slecht onderhouden en moet hier en daar worden herbouwd.

 • De as Stuiverstraat – Terarkenstraat – 1930 – Villa Hermosa straat 

De stuiversstraat dient vandaag enkel parkings en de toegang, na de ingang van de parking Albertina, zou beperkt moeten zijn.  De openbare ruimte en de verlichting van de twee straten moeten helemaal herzien worden om het voor voetgangers aantrekkelijk te maken om naar de -1 van Bozar en naar de trap van de Ravenstein te gaan.  Een mogelijke doorgang tussen het einde van de Terarkenstraat en de Villa Hermosastraat moet bestudeerd worden als onderdeel van de reconstructie van het terrein op het einde van de Villa Hermosastraat. Via de binnenplaats van Lalaing en de 1930 is een doorgang naar het Paleizenplein mogelijk. Intussen dient nagegaan te worden of de doorgang via de Ravensteinstraat niet gesloten zal worden in het kader van de verbinding tussen BOZAR en het Congrespaleis.

 • As Albertina tuin – Koningsplein – Naamsestraat 

Er moeten doorsteekmogelijkheden voor voetgangers worden gemaakt in de as van het Albertinaplein en de tuinen.  De doorsteek naar het Koningsplein moet veiliger door de hoeken van dit plein af te snijden (voorlopige aanleg, wachtend op het definitieve).  Bij wijze van test, zouden de verkeerslichten van het plein op knipperstand kunnen gezet worden.  De Naamsestraat is één van de belangrijke en verplichte voetgangersroutes tussen de bovenstad en de benedenstad: de handel moet er opnieuw worden aangewakkerd.  De Pippelingstraat moet tesamen met de Naamsestraat heraangelegd worden.

 • As Justitieplein – Ruysbroekstraat – tuin van de sculpturen 

Het pleintje onderaan de Ruisbroekstraat wordt enkel gebruikt voor parkeergelegenheid:  deze zou meer verlevendigd kunnen gebruiken, op het kruispunt van twee assen.  De hekken van de beneden beeldentuin zouden moeten open zijn.

 • As tuin Albertina – KBR – Strostraat – Zavel 

Een doorgang tussen de Albertina tuinen en de Zavel is mogelijk door het open maken van ruimten gesitueerd in de Bibliotheek (veiligheidsprobleem op te lossen!).  De creatie van deze as is belangrijk voor het Rijksarchief in België waarvan de toegang tot de Ruysbroekstraat confidentieel is.

 • As Regentschapstraat – Koningsstraat – Park van Brussel

Deze as dient versterkt te worden door de creatie van 2 à 3 eilandjes die de doorsteek van het Paleizenplein tussen het park en Belvue vergemakkelijken en door de heraanleg van het Koningsplein.

 • As Congresplaats kathedraal 

Het wegdek van het Leuvenseplein, de Lignestraat, de Oratoriënberg, de Bankstraat, Bois Sauvage evenals van het voorplein van de Sint-Goedele kathedraal is gebroken.  De openbare ruimte rond de Kathedraal moet verlevendigd worden.

 • Doorsteek naar het Museumplein

Dit plein is te weinig gekend.  Een grotere zichtbaarheid vanaf het Koningsplein en het Calder plein moet georganiseerd worden.

 • De Borgendaalgang openen voor voetgangers, te negociëren met de Stad en met de bewoners: de veiligheids- en parkeerproblemen van het Grondwettelijk Hof moeten worden opgelost
 • Heraanleg van de Houtmarkt, op het kruispunt met de Koloniënstraat, het Kardinaal Mercierplein, Cantersteen en Ravenstein
 • Heraanleg van de Grote Zavel, door het verwijderen van de centrale parking
 • De verplaatsingen voor voetgangers aanmoedigen:
  • Brede stoepen en comfortabele stoepbedekking 
  • Veilig oversteken (eilandjes in het midden van brede straten en zebrapaden)
 • De signalisatie (bewegwijzering en kaarten) van deze assen en de instellingen van de wijk (het Algemeen Rijksarchief vereist een bijzondere behandeling omdat deze instelling de minst zichtbare instelling van de wijk is)

2. Vermaak

Verpozingsplekken inrichten en gebruiken:

 • Koningsplein
 • Museumplein: moeilijk om animatie te creëren, ontbrekende wegwijzers, banken en bakken plaatsen
 • Calder plein
 • Baron Horta straat (zie hoger)
 • Albertinatuinen
 • Paleizenplein

Een verlichtingsplan voor de wijk opstellen: er wordt een gezamenlijk overleg voorgesteld, evenals een financieringsaanvraag in het kader van BELIRIS.

De vestiging van handelszaken (horeca, boekenwinkel, bloemist, …) aanmoedigen: geleidelijk aan zouden de restaurants van de musea na 17.00 uur moeten openblijven (overleg hierover tussen alle partijen evenals over publiciteit en gemeenschappelijke acties voor de restaurants van de wijk).

3. Onderhoud van de openbare ruimten

Netheid, straatmeubilair, wegbedekking, verlichting, …: Er zijn zeer weinig vuilbakken over het terrein van de site, een aanvraag voor reparatie van de bestrating van de Hofberg, de Coudenberg en Ravenstein mogen onverwijld uitgevoerd worden.

Concreet:

 • Een platform bouwen aan weerszijden van de Ravenstein galerij, incl. de Baron Hortastraat, met een terras langs het Paleis voor Schone Kunsten;
 • De trappen naar het park van Brussel herstellen
 • Rehabilitatie, met beperking van de circulatie, Stuiversstraat en Terarkenstraat;
 • Het plaatsen van een trap of een lift tussen de Terarkenstraat en het Villa Hermosa als onderdeel van de bouw van een gebouw op dit terrein;
 • Inrichting van het Koningsplein door verbreding van de stoepen;
 • Rehabilitatie van de Naamsestraat in het kader van de “Chemins de la Ville”;
 • Inrichting van het pleintje van de Ruysbroeck straat
 • Opening van de toegang beneden aan de beeldentuin 
 • Creatie van twee of meerdere oversteekeilandjes Paleizenplein
 • Doorsteek van de Koninklijke Bibliotheek tussen de Albertinatuinen en de Ruysbroeck straat
 • Voetgangersdoorsteek tussen Whirling Ears (Calder) en het MIM
 • Herprofilering en herbekleding van de straten de Ligne, Oratoriënberg, van de Bank, van Bois Sauvage, van het voorplein Sint-Goedele en van het Leuvenseplein
 • Wedstrijd voor de organisatie van de aanleg van de Houtmarkt