Naar inhoud

Prijs van de vzw Kunstwijk

Deze prijs is in het leven geroepen in 1992 naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de vereniging.

Ze wordt om de twee jaar uitgereikt aan een restauratie, een recente architecturale of erfgoedprestatie of een rehabilitatie of recente aanwinst.  De projecten dienen zich binnen de perimeter van de activiteiten van de vzw Kunstwijk te bevinden, namelijk tussen de lanen van de kleine ring en die van de Noord-Zuidverbinding van aan het Justitiepaleis tot aan de Kruidtuin.

De evaluatiecriteria zijn als volgt :

  • esthetische kwaliteit
  • functioneel aspect
  • het beeldend vermogen
  • de impact van de realisatie op haar omgeving
  • de mogelijkheden tot realisatie en onderhoud
  • de gebruikte materialen evenals de kwaliteit van het meubilair.

DE VOLGENDE PROJECTEN KREGEN AL EEN PRIJS:


1992 : Geheel van de werken verricht in de Wildewoudstraat 16-17 (Bois Sauvage)


1994 : Restauratie van de gevel van Old England


1996 : Opwaardering van de archeologische site van het Koningsplein


1998 : Restauratie van de gevel van de Sint-Jakob-op-de-Koudenbergkerk


2000 : Restauratie en reconversie van de paardenstallen van het Egmontpaleis ten behoeve van ISELP


2002 : De bouw van residentiële gebouwen op de Treurenbergstraat en de opwaardering van de gelijknamige poort van de eerste omwalling


2004 : Restauratie van de huizen en bouw woningblok in de Bergstraat en 2 speciale  vermeldingen 


2006 : De kwaliteit van de heraanleg van de openbare ruimte tussen de Zavel, de Miniemenwijk en het Justitiepaleis én speciale vermelding van de renovatie van hotel Frison


2008 : Geen prijs, wel een blaam voor de verminking van het hotel Wittouck, gelegen in de Waterloolaan 20-21

Inderdaad, dit hotel, het meest opmerkelijke op de laan, werd verminkt door al wat men niet meer mogelijke achtte op het vlak van urbanistiek in Brussel: begraven van klasseringsprocedure, verrotting gevolgd door een gedeeltelijke brand, talrijke afwijkingen, geregulariseerde inbreuken, facadisme, verminking van de gevel.

Eigenaars : « Faubourg d’Egmont ». Architect : Edouard François.  Sindsdien is de gevel in haar oorspronkelijke staat hersteld … ! 


2010 : Creatie van de SQUARE in de tuinen van de Albertina

De heropstart van het Congrespaleis, aangemoedigd door een intelligente interne reorganisatie, de herwaardering van de binnenplaatsen en haar kunstwerken en nieuwe verbindingen voor aanpalende gebouwen, dit alles verfijnd met het meest emblematische werk van de architect: de “glazen kubus”.

Eigenaar : Regie der Gebouwen. Architect: A2RC – Michel Verliefden en Brigitte D’Helft


2012 : Het was de renovatie van het Centraal Station door het bureau Metzger en Associés Architecture die de aandacht van de jury heeft getrokken

Voor wat betreft de renovatie van het Centraal Station, apprecieert de jury de talrijke elementen van het station die in hun waarde zijn hersteld en de nieuwe ruimte die zijn gecreëerd in de geest van de ontwerpers.  De renovatie van het interieur van het Centraal Station kan niet losgezien worden van de renovatie van de facaden.  Het dient gezegd dat het Centraal Station één van de meest belangrijke stations van het land is, die duizenden gebruikers elke dag doorkruisen.  Het was dus belangrijk dat het laatste project van Victor Horta, dat werd afgewerkt door Maxime Brunfaut, haar oorspronkelijke glorie kon terugvinden, met respect voor de aanpassing aan de vereisten van de hedendaagse reizigers.

Het bureau Metzger en Associés is daar perfect in geslaagd.


2014 : Het is de gezamenlijke actie van de Koning Boudewijnstichting en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) die de prijs krijgen voor het herstel van een belangrijk barok werk: de groep Caritas gebeeldhouwd door Jan van Delen aan het eind van de 17eeeuw.


2017 : De restauratie van de hekken van de Kleine Zavel en speciale vermelding van twee verenigingen