Naar inhoud

Prijs van de vzw Kunstwijk

Deze prijs is in het leven geroepen in 1992 naar aanleiding van de 25steverjaardag van de vereniging.

Ze wordt om de twee jaar uitgereikt aan een restauratie, een recente architecturale of erfgoedprestatie of een rehabilitatie of recente aanwinst.  De projecten dienen zich binnen de perimeter van de activiteiten van de vzw Kunstwijk te bevinden, namelijk tussen de lanen van de kleine ring en die van de Noord-Zuidverbinding van aan het Justitiepaleis tot aan de Kruidtuin.

De evaluatiecriteria zijn als volgt :

  • esthetische kwaliteit
  • functioneel aspect
  • het beeldend vermogen
  • de impact van de realisatie op haar omgeving
  • de mogelijkheden tot realisatie en onderhoud
  • de gebruikte materialen evenals de kwaliteit van het meubilair.

DE VOLGENDE PROJECTEN KREGEN AL EEN PRIJS:


1992 : Het gebouwencomplex van Bois Sauvage, Wildewoudstraat


1994 : Restauratie van de gevel van Old England


1996 : Verbetering van de archeologische site van het Koningsplein


1998 : Restauratie van de gevel van de Sint-Jakob-op-de-Koudenbergkerk


2000 : Restauratie en reconversie van de paardenstallen van het Egmontpaleis voor ISELP


2002 : De bouw van residentiële gebouwen op de Treurenbergstraat en de opwaardering van de poort van de eerste omwalling die dezelfde naam draagt


2004 : Restauratie van de huizen van de Bergstraat en de bouw van woningen binnen het blok, evenals een vermelding van de restauratie van de vitrine toegeschreven aan Hankar, Koningsstraat (oude hemdenwinkel Niguet) en een vermelding van de restauratie, buiten de perimeter, van het herenhuis gesitueerd in de Komediantenstraat 24


2006 : Heraanleg van de openbare ruimte rond de Van Moerstraat, en vermelding van de renovatie van hotel Frison

Heraanleg van de openbare ruimten in de Miniemenstraat, Ernest Allardstraat, Watteau, Charles Hanssens, Van Moer, de l’Arbre en Coppens, van facade tot facade naar het model van de “Chemins de la Ville”.

Eigenaar : Stad Brussel. Architect : Ch. Gillis – « OZON Architectuur S.C.” Aannemer: Tijdelijke Vereniging De Kempeneer HFW – De Dender n.v. Renovatie van hotel Frison (architect: Victor Horta), gelegen aan de Lebeaustraat, in afwachting van de restauratie van de gevel naar zijn oorspronkelijke staat.


2008 : Geen prijs, wel een blaam voor de verminking van het hotel Wittouck, gelegen in de Waterloolaan 20-21

Inderdaad, dit hotel, het meest opmerkelijke op de laan, werd verminkt door al wat men niet meer mogelijke achtte op het vlak van urbanistiek in Brussel: begraven van klasseringsprocedure, verrotting gevolgd door een gedeeltelijke brand, talrijke afwijkingen, geregulariseerde inbreuken, facadisme, verminking van de gevel.

Eigenaars : « Faubourg d’Egmont ». Architect : Edouard François.  Sindsdien is de gevel in haar oorspronkelijke staat hersteld … ! 


2010 : Creatie van de SQUARE in de tuinen van de Albertina

De heropstart van het Congrespaleis, aangemoedigd door een intelligente interne reorganisatie, de herwaardering van de binnenplaatsen en haar kunstwerken en nieuwe verbindingen voor aanpalende gebouwen, dit alles verfijnd met het meest emblematische werk van de architect: de “glazen kubus”.

Eigenaar : Regie der Gebouwen. Architect: A2RC – Michel Verliefden en Brigitte D’Helft


2012 : Het was de renovatie van het Centraal Station door het bureau Metzger en Associés Architecture die de aandacht van de jury heeft getrokken

Voor wat betreft de renovatie van het Centraal Station, apprecieert de jury de talrijke elementen van het station die in hun waarde zijn hersteld en de nieuwe ruimte die zijn gecreëerd in de geest van de ontwerpers.  De renovatie van het interieur van het Centraal Station kan niet losgezien worden van de renovatie van de facaden.  Het dient gezegd dat het Centraal Station één van de meest belangrijke stations van het land is, die duizenden gebruikers elke dag doorkruisen.  Het was dus belangrijk dat het laatste project van Victor Horta, dat werd afgewerkt door Maxime Brunfaut, haar oorspronkelijke glorie kon terugvinden, met respect voor de aanpassing aan de vereisten van de hedendaagse reizigers.

Het bureau Metzger en Associés is daar perfect in geslaagd.


2014 : Het is de gezamenlijke actie van de Koning Boudewijnstichting en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) die de prijs krijgen voor het herstel van een belangrijk barok werk: de groep Caritas gebeeldhouwd door Jan van Delen aan het eind van de 17eeeuw.


2017 : De restauratie van de hekken van de Kleine Zavel

De restauratie van de kelders, de zuilen in blauwe steen, de gesmede hekken en de beelden die de Brusselse ambachten vertegenwoordigen zijn echt huzarenstukjes. Het is het resultaat van de samenwerking tussen Brussel Leefmilieu, de Directie van Monumenten en Landschappen en Beliris.