Naar inhoud

2004: Renovatie van het Arenberg complex en 2 speciale vermeldingen

De Prijs van de Kunstwijk gaat naar het project Arenberg voor de renovatie en bouw van woningen en kantoren in de Arenbergstraat / Bergstraat.

Het bekroonde project maakt deel uit van een project voor rehabilitatie van een complex, gelegen op de hoek van de Bergstraat en de Arenbergstraat. Het omvat enerzijds het kantorencomplex (20.000 m2) gebouwd in 1912 voor de Deutsche Bank door de Berlijnse architect Jessen.  Na de oorlog werd dit voltooid door de architect Dumont.   Anderzijnds omvat de renovatie de door Victor Horta in 1909 opgerichte Wolfersgebouwen, evenals in de Bergstraat, de renovatie van oude huizen (17e eeuw) tot winkels en woningen (10.000 m2: 7.500 m2 woningen, 2.500 m2 winkels) incl. de bouw van een appartementsgebouw met binnenkoer.

Philippe Verdussen van het kantoor Archi 2000 ontwierp dit project en volgde de werkzaamheden op voor de NV Almafin.


 

De jury bekroont ook de restauratie van de etalage van Paul Hankar,  voor de winkel in blouses Niguet, in de Koningsstraat 13, met een speciale vermelding.

Dit is een van de weinige vitrines, ontworpen door Hankar in Brussel, die bewaard is gebleven.  Het grote raamkozijn werd hersteld en het interieur werd gerestaureerd.  Dit was mogelijk dankzij de voorhanden documentatie en de nauwe samenwerking tussen de Dienst Historisch Erfgoed van de Stad, de Dienst Monumenten en Landschappen van het Gewest en het onderzoek dat door het Instituut voor Kunsthistorisch Erfgoed werd uitgevoerd.  De Stad was, via de Regie Foncière, de eigenaar van het project.  Het werk is sinds 1984 op de monumentenlijst geplaatst en heeft geprofiteerd van de subsidies die in de verordening zijn voorzien.


 

De jury kende ook een speciale vermelding toe aan de restauratie van het herenhuis in de Comediantenstraat 24 in 1000 Brussel.

Dit neorenaissance huis, opgericht in 1898, is van de hand van architect Albert Dumont.  In 1994 is het pand in zijn totaliteit op de monumentenlijst geplaatst.  Vooral de decoratie van het trappenhuis en van het aangrenzende zuilenatrium was van uitzonderlijk rijkdom.

De Vereniging van Europese Anestesisten (ESA) heeft in 2001 de gok gewaagd om deze ruïne te kopen.  De heer Popovitch, uitvoerend directeur, bijgestaan door de architect Nicolas Créplet, met de medewerking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maakte het mogelijk om nieuw leven in te blazen in deze parel in een verloederde wijk.  Zo werd bijgedragen tot de heropwaardering van een stadsproject dat integraal deel uitmaakt van de geschiedenis van de stad.