Naar inhoud

2008: Blaam voor de verminking van Hotel Wittouck

De jury achtte geen enkele recente prestatie voldoende belangrijk.  De onwaardige behandeling van het Wittouck Hotel echter, leek een tegenvoorbeeld: een "ezelspet" werd toegekend aan de initiatiefnemer en de architect van deze slechte architecturale prestatie.

Het Wittouck-hotel, het meest opmerkelijke van de Waterloolaan (n°20 - 21), werd misvormd door de toevoeging van alles wat men in de Brusselse stedenbouwkunde niet meer dacht te zien: in de doofpot stoppen van de classificatieprocedure, verrotting gevolgd door gedeeltelijke brand, talrijke afwijkingen, geregulariseerde misdrijven, gevelmisvorming.

Eigenaars: "Faubourg d'Egmont". Architect: Edouard François. Sindsdien is de gevel in zijn oorspronkelijke staat hersteld... ! 

Bron: Communique de presse Quartier des Arts (vertaling)