Naar inhoud

2017: Restauratie van de afsluiting van de Kleine Zavel en twee verenigingen in de schijnwerpers

Het betreft de afsluiting van de Kleine Zavel.  De restauratie van de kelders, de zuilen in blauwe steen, de gesmede hekken en de beelden die de Brusselse ambachten vertegenwoordigen zijn echt huzarenstukjes. Het is het resultaat van de samenwerking tussen Brussel Leefmilieu, de Directie van Monumenten en Landschappen en Beliris.

Evenement 2017: Dit jaar wilde de "Kunstwijk", bij wijze van uitzondering ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag, twee burgerverenigingen eren die spontaan zijn opgericht om uit de sleur te geraken van twee restauraties van de meest emblematische gebouwen van de wijk, met name het Justitiepaleis en het Muziekconservatorium.  

Het was dezelfde verontwaardiging, maar ook het gevoel dat burgers, verenigd in een vereniging, invloed konden uitoefenen op de gebeurtenissen die in 1967 hebben geleid tot de oprichting van de "Kunstwijk".

De Speciale Prijs 2017 wordt toegekend aan de Stichting Poelaert en vzw Conservamus.  Hun inspanningen  beginnen vruchten af te werpen en zijn de waardering van de "Kunstwijk" meer dan waard.