Naar inhoud

1967 – 2017 : De vzw Kunstwijk bestaat 50 jaar

Gepubliceerd op 15 februari 2017

Onze vereniging is het eerste buurtcomité dat ooit in Brussel werd opgericht.

1967 was de grote periode van “bruxellisation” tijdens de moderniseringsgolf van 1958 die de afbraaak van o.a. het Volkshuis, hôtel Ursel, evenals de bouw van de Kunstberg en van de Cité administrative rechtvaardigde.

Een artikel van Jean Tordeur, een journalist van ‘le Soir’, verschenen op 21 april 1966 en getiteld “Pleidooi voor een Brusselse zone van musea en van architectuur” deed een aantal Brusselaars reageren.  Er moest een manier gevonden worden om de vernieling van het Brussels patrimonium te stoppen. 

Deze Brusselaars ontmoetten de verantwoordelijken van een jonge Parijse vereniging “Comité de Sauvegarde du Marais”, die was gecreëerd om die wijk te bewaren en te revaloriseren in het kader van de wet Malraux.  Het was op basis van dit model dat de vzw Kunstwijk werd opgericht.

Sinds haar bestaan zijn de structuur en de strijd van de vzw Kunstwijk geëvolueerd.  Gelukkig wordt vandaag de dag meer aandacht besteed aan het patrimonium en zijn de acties van vzw Kunstwijk meer gericht op het verlevendigen maken van de openbare ruimte.  De restauratie van het Egmontpark is hier een mooi voorbeeld van, aangezien het project werd beheerd en gefinancierd door de vzw Kunstwijk.

In goede samenwerking met de Stad Brussel en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden projecten opgezet voor het Paleizenplein en het Troonplein met als doel deze te verlevendigen en hun prestigieus karakter te behouden.  

We houden van Brussel, onze stad, onze hoofdstad waar de hele wereld samenkomt.  Brussel probeert zich aan te passen aan een veranderende wereld, met behoud van haar geest, haar patrimonium, haar levenskunst.