Naar inhoud

Bezoek aan de Grote Synagoge van Brussel

Gepubliceerd op 27 juni 2024

De leden van de Kunstwijk kregen de gelegenheid om de Grote Synagoge van Brussel te bezoeken, ook wel bekend onder de naam Grote Synagoge van Europa.

 We werden hartelijk ontvangen door de heer Philippe Markiewicz, voorzitter van de Joodse Gemeenschap van Brussel en voorzitter van het Centraal Joods Consistorie.


Allure van de Regentschapsstraat

De Grote Synagoge is een van de openbare gebouwen die een specifiek gezicht geven aan de Regentschapsstraat. Vanaf het Koningsplein vormen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, het Rekenhof, Onze-Lieve-Vrouw ter Zegekerk op de Zavel, het Koninklijk Conservatorium voor Muziek en de Grote Synagoge het perspectief dat naar het Justitiepaleis leidt.

Regentschapsstraat perspectief naar Justitiepaleis

Regentschapsstraat, Grote Synagoge van Brussel, hoog gebouw achteraan links

De Israëlische gemeenschap vestigde er in 1878 haar belangrijkste gebedshuis en dit na lang aarzelen om zich in de benedenstad te vestigen. Uiteindelijk koos men voor een "verkeersas die beloofde de meest monumentale van Brussel te worden". De bouw van dit gebedshuis vond plaats in een context van opheffing van ongelijke behandeling waaraan minderheidsreligies tot dan toe werden onderworpen.  Daardoor kreeg het Consistorie de burgerlijke capaciteit om zich te ontplooien.


Geïntegreerde architectuur

De architect die na een wedstrijd werd geselecteerd, was Désiré De Keyser (1823-1897), aan wie we ook het Koninklijk Atheneum Brussel gelegen aan de Eikstraat te danken hebben en, merkwaardig genoeg, de restauratie van de eerste omwalling tussen de Cellebroersstraat en de Eikstraat (die helaas onlangs gedeeltelijk is ingestort door gebrek aan onderhoud...)

Grande Synagogue de Bruxelles

De Grote Synagoge van Brussel, Regentschapsstraat

Vreemd genoeg, en ondanks de in illo tempore suggesties van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, verschilt de Grote Synagoge niet of heel weinig van de katholieke gebedshuizen van die tijd wat betreft gevel, stijl en interieurdecoratie. Het was een bewuste keuze van de bouwmeesters aan het einde van de 19e eeuw om te integreren in de Belgische samenleving. Eminente leden van de gemeenschap hebben actief deelgenomen aan de ontwikkeling van het jonge België: de families Montefiore, Oppenheim, Errera, Bischoffsheim en Wiener.  Ze zijn ons wel bekend en hebben bijgedragen aan de opbouw van deze belangrijke plaats van aanbidding.


Les deux Maîtres

Meester Philippe Markiewicz (vooraan) - Meester Jean-Pierre Buyle (achteraan)

Onze gastheer, de heer Philippe Markiewicz, benadrukte gedurende zijn hele toespraak het aanhoudend verlangen naar integratie en symbiose in onze Belgische en Brusselse samenleving.