Naar inhoud

De Zenne in beeld

Gepubliceerd op 20 mei 2019

De start van de werf van het toekomstige Administratief centrum van de stad Brussel, op de plek van Parking 58, heeft de Brusselaars een grote verrassing bezorgd.

Men ontdekte inderdaad een op maat getailleerde muur die meer dan vijf meter onder het niveau van de huidige straatspiegel ligt.  Het zou één van de oevers van de Zenne zijn.  Na het vrijmaken graven archeologen in wat de bedding van de rivier moet zijn geweest, die uiteraard rijk is aan vesten.

De vraag rijst natuurlijk hoe dit lang stuk muur heropgewaardeerd kan worden.  Uit goede bronnen weten we dat het behoud in situ zeer ingewikkeld zal zijn.  Deze oever is met name gebouwd op houten palen, wat het behoud in gevaar zou brengen, aangezien de palen, na contact met de lucht op termijn zouden uiteenvallen.

Het project van het Administratief Centrum is voorzien om acht meter dieper te gaan...

De door de Directie van Monumenten en Landschappen aanbevolen oplossing is om de muur steen voor steen, geheel of gedeeltelijk, te demonteren en om binnen in het gebouw opnieuw op te bouwen.  Wordt vervolgd...