Naar inhoud

Wist u het? De paarden en de harnassen van de Naamsestraat

Gepubliceerd op 3 februari 2017

De inham tegenover de nieuwe hoofdzetel van de vzw Kunstwijk in de Naamsestraat is wat overblijft van de oude Arsenaalstraat of de Berg van de Blinden die naar de Ruysbroekstraat en naar de Zavel leidde.  Daar bevonden zich de stallen van het Hof die plaats boden aan wel 200 paarden, schuren en stallen voor zeldzame dieren.  Daar bevond zich ook de wapenuitrusting, die de harnassen bevatte van Karel de Stoute, Karel V en de grote banier van Frankrijk die bij de slag van Pavië werd afgenomen van koning Frans I tijdens het gevecht van Pavië. De grote meerderheid van kostbare voorwerpen werd naar Wenen overgebracht ten tijde van de komst van de Franse revolutionairen aan het einde van de 18eeuw.