Naar inhoud

Het jaar 2030 in zicht...

25 februari 2021

Het is u misschien opgevallen dat het getal 2030 sinds een jaar aan het logo van de Kunstwijk is toegevoegd.
Het jaar 2030 is natuurlijk het jaar waarin België tweehonderd jaar bestaat. Het was in 1830, tijdens de zogenaamde "septemberdagen", dat opstandelingen uit alle provincies vochten en de Nederlanders versloegen.
Deze gevechten vonden plaats op verschillende plaatsen in Brussel en België, maar de plaats waar de strijd voor onafhankelijkheid het heftigste is gevoerd, is het gebied rond het Park van Brussel en het Koningsplein. De Nederlandse troepen verschansten zich in het Park van Brussel en vuurden met kanonnen op de opstandelingen, die vanaf het Koningsplein weerwerk boden. De enige nog zichtbare herinnering aan deze gevechten is een kanonskogel in de gevel van het Museum voor Schone Kunsten.
 
De Kunstwijk vestigt de aandacht op het jaar 2030 om duidelijk te maken dat een van de bekommernissen is om ervoor te zorgen dat deze historische plaatsen in en rond de Koninklijke wijk tot in de puntjes worden onderhouden en waar nodig worden hersteld.
 
Sinds enkele jaren werkt de Kunstwijk aan een reeks projecten om de stedelijke omgeving van de site herop te waarderen, met 2030 in het achterhoofd.


Een van de eerste stappen zou de renovatie van het Koningsplein door Beliris moeten zijn. In het openbaar onderzoek dat binnenkort van start gaat, zal een plein worden voorgesteld dat veel meer ruimte zal bieden aan voetgangers. Wij zullen uiteraard aanwezig zijn bij de overlegcommissie, zoals wij ook aanwezig waren bij de vorige commissies terzake en waarin wij ervoor hebben gepleid om meer ruimte te reserveren voor voetgangers en voor culturele en toeristische activiteiten. Het Koningsplein moet weer de ontmoetings- of flaneerplaats worden die het was voordat het grootste deel ervan voor auto's werd gebruikt.

Een ander punt dat ons nauw aan het hart ligt, is het onderhoud van de gevels. Momenteel onderhoudt elke eigenaar zijn gevel wanneer hij dat wil, met als gevolg dat alle gevels er verschillend uit zien. Wij ijveren voor een gemeentelijke verordening of een erfdienstbaarheid die pleit voor een gelijktijdig onderhoud, met regelmatige tussenpozen en met dezelfde verfkleuren.

-------------------------------------

Vele jaren geleden werd de heraanleg van de tuinen van het Troonplein aangevat op initiatief van de Kunstwijk. Een goede samenwerking kwam tot stand tussen de Stad Brussel, voor wat betreft de wegen, en Leefmilieu Brussel, voor wat betreft de groene ruimten. De Kunstwijk verkreeg de bouwvergunning en de realisatie is gepland voor dit jaar.

-------------------------------------

Het Paleizenplein, een enorm plein van 30 meter breed, laat de gevel van het Koninklijk Paleis mooi naar voren komen. Maar de breedte ervan moedigt aan tot hoge snelheid op lawaaierige kasseien en te voet oversteken is een bron van stress. De Kunstwijk heeft voorgesteld om de breedte in tweeën te delen: 15 meter, wat meer dan voldoende is voor rustiger autoverkeer in beide richtingen en 15 meter bestemd voor voetgangers, toeristen en fietsers. De ruimte zou in tweeën kunnen worden gedeeld door het plaatsen van plantenbakken die tijdens parades kunnen worden verwijderd en zonder ook maar één stoeptegel aan te raken. 

-------------------------------------

Het Museumplein, gelegen naast het Koningsplein, werd ooit heringericht met een grote lichtkoepel in het midden om het Museum voor Moderne Kunst te verlichten. Helaas heeft dit ertoe geleid dat een van de mooiste pleinen van Brussel niet "werkt": er gebeurt nooit iets en niemand voelt zich ertoe aangetrokken. De Kunstwijk heeft een ideeënwedstrijd uitgeschreven voor de herinrichting.  De plannen zullen na de periode van lockdown aan het publiek worden voorgesteld.