Naar inhoud

Dossier Poelaert: De overdracht van de studies

29 juni 2023

Sinds 2019 steunt de Kunstwijk de Poelaert Stichting in haar missie. Minister Mathieu Michel, bevoegd voor de Regie der Gebouwen, ontving op 30 mei jl. een kopie van alle studies die we hebben laten uitvoeren.

Het Justitiepaleis in Brussel staat al bijna 40 jaar in de steigers. Dit betekent dat de meeste Brusselaars dit uitzonderlijke gebouw nog nooit zonder zijn metalen korset gezien hebben. Het is dankzij de vastberadenheid van de Poelaert Stichting, die de Regie der Gebouwen ondersteunt, dat we in 2024 zouden moeten kunnen spreken van de afbraak van de steigers, i.e. na de restauratiewerken.  Daarna is het de beurt aan de andere gevels... waarvan het eind voorzien is in 2030.

Stellingen juni 2022

De steigers van het Justitiepaleis zijn uiteraard nog maar het topje van de ijsberg. Het interieur van het gebouw, en daarmee de werking van Justitie in onze hoofdstad is hoognodig aan renovatie toe.

Zo telt dit gebouw, met een oppervlakte van 81.603 m2, maar weinig ruimtes die gemeenschappelijk worden gebruikt. Elke rechtbank beschikt over haar eigen bibliotheek en beheert haar eigen zalen.  Tot voor kort had elke rechtbank ook haar eigen schoonmaakdienst...

Naast deze organisatorische uitdagingen moet het Paleis ook worden herdacht in de context van een justitie van de 21e eeuw.  Men denke aan het inzetten van artificiële intelligentie waar mogelijk of aan het digitaliseren van dossiers. Maar ook het binnen de muren van het Paleis samenbrengen van alles wat te maken heeft met bemiddeling tussen partijen, incl. de rechtsbijstand.


Hieronder volgt een overzicht van de acties waartoe de Kunstwijk zich heeft geëngageerd:

  • Geheel eigen aan de werkwijze van de Kunstwijk zijn we gestart met een historische studie van het gebouw en de omgeving te laten uitvoeren
  • Vervolgens hebben we twee architecten aangesteld, Thierry Henrard en Thomas Greck, die alle opeenvolgende plannen van het Paleis, vanaf de bouw in 1866 tot nu, hebben verzameld, gescand en vervolgens op een digitaal platform gezet.  De verschillende kleuren, zie foto, laten de opeenvolgende wijzigingen zien van de maar liefst 14 niveaus van het Paleis.  Op basis hiervan kan de Regie der Gebouwen nu, in samenspraak met de rechterlijke macht, de noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw uitwerken zodat het gebouw aan functionaliteit wint of dat het ontwerp van Joseph Poelaert op een intelligente manier wordt geherinterpreteerd
  • Twee adviesbureaus hebben de huidige staat van het Poelaertplein bestudeerd.  Gezien dit plein het hart van Campus Poelaert vormt werden voorstellen ter verbetering gedaan voor korte, middellange en lange termijn
  • Tot slot hebben de Stad Brussel en de Regie der Gebouwen de Kunstwijk gevraagd om een onderzoek te laten uitvoeren naar de zichtbaar slechte staat van de hellingen die het Poelaertplein en de Miniemenstraat met elkaar verbinden. Dit ter voorbereiding van de omvorming van de hellingen tot wandelpaden tussen de boven- en benedenstad.

De voltooiing van deze studies betekent het einde van ons engagement voor het Justitiepaleis, een uitzonderlijk gebouw waar de Brusselaars trots op mogen zijn. De Kunstwijk wil ook haar bewondering uitspreken voor de inzet van de Poelaert Stichting, een vereniging die werd opgericht door de Brusselse Balie en die concreet actie wou nemen tegen de verloedering van het Paleis.