Naar inhoud

Egmontpark én het Hoveniershuis

29 oktober 2020

Het Egmontpark werd grondig gerenoveerd op initiatief van en dankzij de inzet van de vzw Kunstwijk.

Dit historisch en sfeervol park, gesitueerd tussen de Wolstraat, de Waterloolaan en de Grote Hertstraat, heeft gedurende meer dan vier eeuwen haar geschiedenis gedeeld met het Egmontpaleis.  Het park maakte immers ooit deel uit van de vroegere tuin.

Volgend op het akkoord met de stad Brussel, heeft de vzw Kunstwijk in 2001 de restauratie op zich genomen met de hulp van het bureau J.N. Capart, landschapsarchitect, het mecenaat van SUEZ, de architect Michel Jaspers & Partners, Fortis en UCB voor de Milanese passage.  Aangezien de tuin geklasseerd is, zijn de werkzaamheden in goed overleg met de Commissie voor Monumenten en Landschappen uitgevoerd.  In december 2001 werden de sleutels van de gerestaureerde tuin overhandigd aan de burgemeester van Brussel in aanwezigheid van koningin Paola.

Om meer te weten te komen over de tuin, heeft de vzw Kunstwijk in 2005 een historische studie laten uitvoeren door Xavier Duquenne; ook een dendrologische inventaris, incl. voorstellen tot beheer, werd uitgevoerd door Martin Tanghe.  Deze twee studies werden aangeboden aan de Stad.  De vzw Kunstwijk werkte ook mee aan de restauratie van de beelden, de verlichting, de opleiding van de bewakers over de geschiedenis van het park, en het etiketteren van bijzondere bomen…

Een team van de vzw Kunstwijk onderhoudt nauwe contacten met de Afdeling Leefmilieu die erover waakt dat deze intimistische tuin in perfecte staat blijft.

Sinds 2018 zijn er drie oude zieke bomen gekapt, die evenwel lucht en licht brengen, én ruimte voor herbeplanting.  Er zijn nuttige didactische panelen geplaatst die de geschiedenis van de tuin, het gebouw en een dertigtal opmerkelijke bomen beschrijven.

Er blijven weliswaar nog een aantal objectieven te realiseren: 

De restauratie aan de buitenkant van het Hoveniershuis voltooien en het lelijke berghok integreren in het geheel van het gebouw.  Het interieur is intussen helemaal gerenoveerd, waarmee de tuinmannen een perfect uitgerust pand hebben.

De doorsteek (Chemin de la Ville) tussen de Egmonttuin en de Karmelietenstraat, door de binnenplaats van de voormalige kazerne, moet nog worden geopend.  Dit veronderstelt het openen van de hekken aan de achterkant van het Egmontpaleis.  De vzw Kunstwijk gaat hier in dialoog met de stad, eigenaar van de doorsteek, en Buitenlandse Zaken, bezorgd over de veiligheid.  Een hek langsheen het paleis, vergelijkbaar met dat dat het paleis van het park scheidt, zou de oplossing kunnen bieden.