Naar inhoud

Heropwaardering Troonplein: de werken zijn aan de gang

24 maart 2022

Ondanks de prachtige omgeving trekt het Troonplein geen voorbijgangers aan.

Het plein was toe aan een heropwaardering waartoe de Kunstwijk het initiatief heeft genomen -> zie onze website).

Zoals bij elk project van de Kunstwijk zijn we begonnen met een historisch onderzoek.  Dit werd destijds uitgevoerd door wijlen Xavier Duquenne. Uit dit onderzoek is onder meer gebleken dat op deze plaats eerst een boomkwekerij was gevestigd.  De naam van een aangrenzende straat verwijst daar nog naar. Op aanraden van Koning Leopold II besliste de stad om een plein met een tuin aan te leggen, het huidige Troonplein.  De kwekerij werd daarmee opgedoekt.

Alphonse Balat, mentor van Victor Horta en de belangrijkste architect van Leopold II - hij ontwierp onder meer het Koninklijk Paleis zelf en de serres van Laken - tekende onderstaand plan in 1869.

Het ontwerp van Balat voor het Troonplein, 1869

 

Daarna werd een mobiliteitsplan opgemaakt, gevolgd door een herontwikkelingsplan ontworpen door landschapsarchitect JNC International.  Na overleg met de belangrijkste buurtbewoners, waaronder het Koninklijk Paleis, en de Commissie voor Monumenten en Landschappen, heeft de Kunstwijk toestemming gevraagd, en gekregen, voor een herinrichting volgens de lijnen van het plan van Balat.

Huidig plan van heraanleg

 

Op het einde van de werkzaamheden zal het tuingedeelte zijn vrijgemaakt, waardoor er uitzicht op de prachtige wijk ontstaat. Een haag zal de scheiding maken met de Regentlaan. Twintig banken zullen wandelaars verwelkomen. De werkzaamheden en het onderhoud zullen worden uitgevoerd door Leefmilieu Brussel, de beheerder van de tuin.

De rijweg langs de muur van het Koninklijk Paleis zal door de Stad Brussel worden heraangelegd. De bestrating zal bestaan uit gezaagde straatstenen die meer comfort bieden en minder lawaai veroorzaken. Het verkeer zal eveneens rustiger verlopen tussen bredere trottoirs op hetzelfde niveau als de straat.
Uiteraard veroorzaken de aan de gang zijnde werkzaamheden enige verkeershinder, maar dat is maar tijdelijk.  Begin mei zou alles klaar zijn.

De inhuldiging van het heringerichte Troonplein is voorzien voor het einde van de lente.

Dit project is tot een goed einde gebracht dankzij een goede samenwerking tussen de Kunstwijk, bijgestaan door architectenbureau JNC, enerzijds, en de Stad Brussel en Leefmilieu Brussel anderzijds.