Naar inhoud

Het Park van Brussel, een dagelijkse uitdaging

21 oktober 2019

Sinds 2009 zijn meermaals strafbare feiten gesignaleerd aan de Stad Brussel, beheerder van de site.  Het betreft diefstal, plundering van beelden, talloze en herhaaldelijke tags op sculpturen en banken, gebrek aan beheer van groen afval, het ontbreken van een reglement tot toetreding van het park, enz.

Anderzijds wordt de restauratie van de kiosk gewaardeerd, ook al constateert men een gebrek aan regelmatig onderhoud, waardoor plunderingen en afval opnieuw haar deel zijn.

Een postieve actie in 2010 : op initiatief van en in samenwerking met RNOB, Natagora en de Stad Brussel werden mezennestjes geplaatst om de mees opnieuw te introduceren in het park.

De uiterst geslaagde renovatie van de Vauxhall, afgerond in 2017, was eveneens een heuglijke gebeurtenis.

Blijft het grote probleem dat dit park, hoewel een historische en geklasseerde locatie, overgeëxploiteerd wordt door de onophoudelijke stroom aan evenementen. De “feestelijke”activiteiten die in toenemende mate worden georganiseerd in een geest van “city marketing” verstoren of bedreigen zelfs het voortbestaan van deze plek.  Gazons worden vernield en het dolomiet van de paden wordt verpletterd door te zware vrachten, ten kost van de wortels van de bomen.

De stad heeft zich ertoe verbonden het park te rehabiliteren en het aantal demonstraties drastisch te verminderen.

Dit rechtvaardigt, zo nodig, de permanente actie van de Kunstwijk.