Naar inhoud

Meer ruimte voor voetgangers op het Koningsplein: het plan van de vzw Kunstwijk

7 oktober 2019

Het Koningsplein ligt in het hart van de Kunstwijk en wordt begrensd door vier culturele instellingen: het moet dus worden omgevormd tot een ontmoetings- en amusementscentrum, zonder te vergeten dat het ook een kruispunt is voor verkeer tussen de boven- en de benedenstad.  Op dit ogenblik heeft het plein verhoudingsgewijs te smalle voetpaden: ze zijn 5 meter breed en voetgangers "snijden" vaak een stuk "af" door gewoon op de kaseien te lopen om zich van de ene kant naar de andere te begeven. 

Om zonder het verkeer te hinderen, maximale ruimte aan voetgangers te bieden, heeft de vzw Kunstwijk zich geïnspireerd op de Canadese methode "snowy neckdown": een foto van het plein onder de sneeuw laat duidelijk zien hoeveel ruimte de automobilist nodig heeft om te circuleren en bijgevolg welke ruimte nog kan benut worden voor alle andere toepassingen teneinde er een aangename openbare ruimte van te maken.

De oplossing van de vzw Kunstwijk bestaat er dus in om in de rechthoek van het huidige plein een groot ovaal in te planten:  waarbij de vier hoeken van het plein voorbehouden worden aan voetgangers en museumbezoekers.  Deze vier herwonnen hoeken kunnen plaats bieden aan terrassen of kunstwerken.    De toegang tot de vier hoeken moet natuurlijk behouden blijven, vooral in de richting van de Naamsestraat!  Een dergelijke aanleg van het plein zal het ietwat koude plein transformeren tot een verzamel- en animatieplek waar de Kunstwijk nood aan heeft.

De Overlegcommissie die zich heeft uitgesproken over de heraanleg van het plein volgde de optie, zoals voorgesteld door de vzw Kunstwijk.  Beliris moet daarom zijn plannen dienovereenkomstig aanpassen.