Naar inhoud

Renovatie van het Justitiepaleis: overzicht acties

13 april 2021

Meer dan een jaar geleden heeft de Kunstwijk besloten de doeltreffende inspanningen van de Poelaert stichting te steunen. De Stichting zit nu de "steerco" voor, het coördinatieorgaan van de bij de renovatie betrokken instanties: Regie der Gebouwen, FOD Justitie, Stad Brussel, Brussels Gewest, Monumenten en Landschappen.
 
De Stichting zit ook een comité voor waarbij de bij het paleis betrokken korpsen zitting hebben. Dit comité werkt aan de vaststelling van de behoeften van justitie voor de komende jaren.
 
De Stichting heeft ook contact opgenomen met de minister van Justitie en de staatssecretaris van de Regie der Gebouwen met de vraag om de renovatie van dit belangrijke gebouw absolute prioriteit, personeel en financiële middelen te geven.
 
De verwijdering van de steigers is gepland voor 2030, na uitvoering van de werkzaamheden die de plaatsing ervan in 1987 rechtvaardigden... ! Twee en een half jaar werk is nodig voor elk van de gevels.  Ze zullen beginnen met de hoofdgevel.

Zonder te wachten op de restauratie van de buitenkant van het gebouw, is men begonnen met de werkzaamheden aan de binnenkant te programmeren. Alle beroepsbeoefenaars van justitie ijveren ervoor dat het gebouw hoofdzakelijk voor justitie wordt gebruikt: zo kan er bijvoorbeeld geen winkelcentrum in worden gevestigd. Het einde van de totale renovatie van het Justitiepaleis is voorzien voor 2040.

De Kunstwijk steunt de Poelaert Stichting door het financieren van studies of door middelen te verstrekken die de studies mogelijk maken. De studies zijn bedoeld ter oriëntering en om de start van bepaalde werkzaamheden te bespoedigen. 
 
Een overzicht:

 • Financiering van het scannen van de plannen van het Justitiepaleis die in de archieven van de vroegere conservator van het Justitiepaleis, Albert Storrer, werden aangetroffen; 
 • Meewerking aan de publicatie van een boek dat gewijd is aan deze documenten en aan de geschriften van Victor Horta over het Justitiepaleis;
 • Financiering van een studie door twee architecten, met als doel:
  • het opmaken van een inventaris van de behoeften van elke noemenswaardige rechterlijke instantie met het oog op een optimale herhuisvesting in het Paleis
  • het bestuderen van een aantal justitiepaleizen in België en in Europa waar heden ten dage recht wordt gesproken zodat de nodige lessen kunnen worden getrokken;
 • Een historicus werd gevraagd een historische studie te schrijven over het Poelaertplein, een plaats vol geschiedenis;
 • Opzetten van een studieopdracht om de positieve en negatieve punten van het Poelaertplein te analyseren. Dit plein is, ondanks haar troeven, niet aantrekkelijk en wij zouden graag suggesties ontvangen voor verbeteringen op korte, middellange en lange termijn;
 • De hellingen van het Justitiepaleis die naar de Marollen leiden verkeren in een erbarmelijke toestand: de Stad en de Regie der Gebouwen hebben de Kunstwijk gevraagd de sanitaire toestand van de hellingbanen en de ruimten eronder te bestuderen, met het oog op een meer definitieve inrichting, nu de mogelijkheden voor parking zijn opgeheven;
 • Tenslotte werkt de Kunstwijk, samen met de Stad, verder aan het herstel van de tuin van het Jan Jacobsplein, gelegen aan de kant van het Justitiepaleis.  Dit na een historische studie van de site, een raadpleging van de bewoners en een architectuurwedstrijd.

Tot dusver.