Naar inhoud

Heropwaardering van het Jan Jacobs plein

29 oktober 2020

Gelegen tussen de Waterloolaan en het Justitiepaleis vervangt het Jan Jacobsplein gedeeltelijk het voormalige Gasthuis Pacheco.  

In 1888 werd het gasthuis naar de begijnhofwijk verplaatst.  Zo kon de hier in waarde gestegen grond verkaveld worden. De afbraak onthulde vanaf de Waterloolaan echter een zeer mooi uitzicht op het gloednieuwe Justitiepaleis dat in 1883 werd voltooid.  

Meteen was het idee geboren om er een plein aan te leggen zodat dit uitzicht behouden kon worden.  Landschapsarchitect Keilig, de architect van het Terkamerenbos, tekende het ontwerp van het plein.

Het plein is doorheen de loop der tijd in een trieste staat geraakt.  De Kunstwijk vzw heeft zich er intussen toe verbonden het plein herop te waarderen.

De eerste stap was het opstellen van een historische studie (in het Frans) door Xavier Duquenne, waarna de klasseringsprocedure werd gestart.  

De tweede stap was het verkrijgen van de toestemming en de steun van de Stad Brussel, eigenaar en beheerder van de site.  Er is een mooie samenwerking tot stand gekomen met de Schepen van Milieu, Zoubida Jellab.  De Stad heeft haar oor te luister gelegd bij de bewoners van de wijk.  Terwijl de Kunstwijk vzw twee landschapsarchitecten heeft aangesproken met de vraag om een project in te dienen voor de herinrichting van het plein.

In januari 2020 is een jury van deskundigen en vertegenwoordigers van de Stad bijeengekomen om zich te buigen over beide projecten.  Hoewel de jury vol lof was over beide projecten, concludeerde deze toch dat het Atelier Eole het meest geschikt was op deze locatie.  Daarop werden beide projecten door de Kunstwijk vzw aan de Stad voorgelegd.   

Het verzoek voor de klassering van de tuin en van het hekwerk werd intussen positief onthaald op 30 april 2020.
De Kunstwijk vzw en de stad kwamen op 13 mei 2020 bijeen om zich te beraden over de volgende stappen.  Intussen is het project van het Atelier Eole is door de Stad weerhouden mits enkele aanpassingen. 

De laatste versie van het project is deze zomer ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Cultureel Erfgoed (de vroegere Dienst Monumenten en Landschappen).  Mits een paar opmerkingen heeft de Koninklijke Commissie van Monumenten en Landschappen het project goedgekeurd op 12 oktober jl. Met goedkeuring van de Stad kan de Kunstwijk vzw nu overgaan tot het voorbereiden van de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning.  De Kunstwijk vzw heeft zich geëngageerd om deze kosten te dragen.