Naar inhoud

Heropwaardering van het Jan Jacobs plein

23 september 2020

Gelegen tussen de Waterloolaan en het Justitiepaleis vervangt het Jan Jacobsplein en zijn tuin gedeeltelijk het Pacheco Hospice, dat in 1888 naar de begijnhofwijk werd verplaatst om deze in waarde gestegen grond te verkavelen. De sloop onthulde echter vanaf de Waterloolaan een zeer mooi uitzicht op het gloednieuwe Justitiepaleis, voltooid in 1883.  

Het idee om dit uitzicht te behouden door het aanleggen van een tuin was geboren.  Dhr. Keilig, de landschapsarchitect van het Terkamerenbos ontwierp de tuin.

De tuin is doorheen de loop der tijd in een trieste staat geraakt.  De Kunstwijk vzw heeft zich ertoe verbonden het te verzorgen om deze plek op te waarderen.

De eerste stap was het opstellen van een historische studie (in het Frans) door Xavier Duquenne, waarna de klasseringsprocedure werd gestart.  

De tweede stap was het verkrijgen van de toestemming en de aanmoediging van de Stad Brussel, eigenaar en beheerder van de site.  Er is een vruchtbare samenwerking tot stand gekomen met de Schepen van Milieu, Zoubida Jellab.  Vervolgens raadpleegde Stad de wensen van de bewoners van de wijk, terwijl de Kunstwijk vzw twee landschapsarchitecten aansprak om een project in te dienen voor de herinrichting van de tuin.

Een jury van deskundigen en vertegenwoordigers van de Stad, die in januari 2020 bijeenkwam, waardeerde en feliciteerde beide projecten.  Ze concludeerde dat het Atelier Eole project het meest geschikt was. Beide projecten werden door de Kunstwijk vzw aan de Stad voorgelegd.   

Het verzoek voor de klassering van de tuin en van het hekwerk werd positief onthaald op 30 april 2020.


De Kunstwijk vzw en de stad kwamen op 13 mei 2020 bijeen om zich te beraden over de volgende stappen.  Het project Eole is door de Stad weerhouden mits enkele aanpassingen, terwijl de Kunstwijk vzw zich ten gepasten tijde bereid heeft verklaard om op eigen kosten een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen.  

De laatste versie van het project is deze zomer ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Cultureel Erfgoed (de vroegere Dienst Monumenten en Landschappen).  We wachten op hun reactie, die we positief inschatten. In het geval van een positief advies kunnen we dan overgaan tot de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning.