Naar inhoud

Jan Jacobsplein

Jan Jacobsplein 1000 Brussel

Het Jan Jacobsplein wordt onder impuls van de Kunstwijk heraangelegd: Het prachtige smeedijzeren hekwerk is intussen beschermd en de volgende stap is de aanvraag van de bouwvergunning. Dit project verloopt in gezamenlijk overleg met de schepen van Groene Ruimten van de stad Brussel en met de dienst Monumenten en Landschappen.

Project van de Kunstwijk

In een recent verleden heeft de Kunstwijk de klassering van het prachtige smeedijzeren hek omheen het plein aangevraagd en verkregen. In samenwerking met de stad en de dienst Monumenten en Landschappen werd een ideeënwedstrijd uitgeschreven voor de herinrichting van het plein.  Een reeds eerder uitgevoerde historische studie door Xavier Duquenne ging hieraan vooraf.  Er werden twee voorbereidende studies uitgevoerd met betrekking tot de fytosanitaire analyse van de bomen en de studie van de bodem en de infiltratiecapaciteiten.

Dankzij de medewerking van de schepen voor Groene Ruimten en de Directie Monumenten en Landschappen ligt alles klaar voor de aanvraag van de bouwvergunning.  


Uitgevoerde studies 


Geschiedenis

Het Jan Jacobsplein ligt een beetje verdoken, maar biedt vanop de Waterloolaan een mooi zicht op het Justitiepaleis.  Vrijgekomen door de afbraak van het Pachéco tehuis in 1888 was het net dat zicht dat de overheid, ondanks de hoge verkoopwaarde van de grond daar, toch deed besluiten om hier een plein aan te leggen, de square Pachéco.  Ontwerper van het plein was de toenmalige stadsarchitect, Victor Jamaer, bekend van het Broodhuis op de Grote Markt.  Hij tekende ook het prachtig, intussen dus geklasseerde, smeedijzeren herkwerk.  We schrijven 1893/94.  Uit die tijd dateert ook de naamsverandering naar Jan Jacobsplein, naar een Brusselse goudsmid en weldoener uit de 17e eeuw. 

De tuin zelf werd in 1892 uitgetekend door tuinarchitect, Edouard Keilig, die ook tekende voor het Terkamerenbos.  Voor het Jan Jacobsplein maakte hij verschillende ontwerpen, waarvan het gekozen ontwerp echter ontbreekt.  Het werd gelukkig teruggevonden in een plan van de stad Brussel uit 1894.

Aan de kant van de Waterloolaan vormt een monument een natuurlijke afbakening.  Het monument staat er ter nagedachtenis van het eerste Belgische schoolschip dat is vergaan in 1912.  Het beeld in wit-carreramarmer werd gebeeldhouwd door Charles Samuel. 

Dit relatief vierkante plein wordt omgeven door hedendaagse kantoorgebouwen en door een geheel van gebouwen in eclectische stijl of Art Nouveau uit het begin van de 20ste eeuw.  Hieronder ziet u een aantal foto's van het plein zoals het vandaag is, incl. luchtfoto uit 2014.