Naar inhoud

Koninklijk Conservatorium Brussel

Regentschapsstraat, 30 1000 Brussel

Werken van hedendaagse kunstenaars krijgen een plek op de grote binnenplaats en de binnenplaatsen van het Koninklijk Conservatorium van Brussel.
De Kunstwijk steunt deze prachtige instelling bij de selectie en financiering van de kunstenaars.

Project van de Kunstwijk

Beliris heeft de Kunstwijk de opdracht toegewezen om hedendaagse kunstwerken te selecteren voor zowel de erebinnenplaats van het Conservatorium als voor de verschillende binnentuinen. De Kunstwijk zal de nodige financiering moeten vinden voor het kunstwerk op de erebinnenplaats.


Conservamus vzw

Al jarenlang dringen restauratie en renovatie van het Conservatorium zich op. Die komen er nu, dankzij de inzet en vastberadenheid van de vzw Conservamus. Het gebouw wordt gered en het Conservatorium kijkt een mooie toekomst tegemoet. Na een internationale architectuurwedstrijd werden de uitvoering van het ontwerp en de opvolging van de werken toevertrouwd aan het ontwerpteam Origin - A2RC -FVW-architecten. Samen tekenden ze de plannen uit die van het Conservatorium de muziekcampus van de toekomst zullen maken.


Geschiedenis

Het huidige Koninklijk Conservatorium van Brussel werd gebouwd tussen 1872 en 1876, naar de plannen van Jean-Pierre Cluysenaar (1811-1880), de architect van de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen.  

Het complex van gebouwen en binnenkoeren heeft een uitzonderlijke architectuurhistorische waarde en vormt een markante schakel in de ontwikkeling van de neoklassieke en eclectische architectuur.  Het is intussen een beschermd monument.

Voordien stond hier een patriciërshuis dat door de Prinsen de la Tour en Tassis, de keizerlijke postmeesters, verbouwd was tot een fraai stadspaleis.  

Stille verwijzing naar het herenhuis der prinsen de la Tour en Tassis, 1516

Het Koninklijk Muziekconservatorium zelf werd opgericht in 1832 en wordt algemeen beschouwd als de opvolger van de muziekschool die onder koning Willem I der Nederlanden in 1827 werd opgericht.  Het was een Franstalig opleidingsinstituut,  geïnspireerd op het Parijse Conservatorium.  

Initieel bevond het conservatorium zich in een gebouw aan de andere kant van de kleine Zavel tot de bouw van het huidig gebouw (vanaf 1876), een hoofdstad waardig.  

Studenten in actie

In 1967 werd de instelling gesplitst in twee autonome conservatoria, waardoor vandaag zowel de Franstalige als de Nederlandstalige studenten zijn gehuisvest op deze plek.  Aangetrokken door de kwaliteit van het onderwijs komen zo'n 60% van de studenten komen uit het buitenland.

De inkom voor de concertgangers

Daarnaast vormt het conservatorium ook een pijler van het concertleven in de stad.